Kv-kollegio

Kv-kollegio 18.2.

Vuoden toisen kollegion teemana oli kansainvälisyys, josta käytiin idearikasta ja kehittävää keskustelua. Kv-teeman lisäksi kollegiossa käsiteltiin perinteisesti johtokunnan esityslista, jolla ei tällä kertaa ollut opiskelijoita koskevia asiakohtia. Esityslistan tiedoksi-osiossa käsiteltäväksi oli merkitty johtamiskorkeakoulun viime vuoden tulos, josta kuulemme lisää seuraavassa kollegiossa.

Kopoasiat

Koulutuspolitiikan saralla ei ollut kollegioon mennessä Tampere3-prosessin suhteen tapahtunut suuria muutoksia tammikuun kollegion säätiömallikeskustelun jälkeen. Kollegion jälkeen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti odotetusti Tampere3-prosessille työryhmän, ohjausryhmän ja johtoryhmän. Prosessin aikatauluvision mukaan vuoden 2017 helmikuussa työryhmillä on valmis esitys prosessin kaipaamista lakimuutoksista, jonka jälkeen yliopistojen yhdistyminen tapahtuu vuonna 2018 ja TAMK sulautetaan yliopistoon tämän yhdistymisen jälkeen. Vuoden 2019 syksyllä Tampere3-yliopisto voisi vastaanottaa ensimmäiset uuteen yliopistoon saapuvat fuksit.

Johtamiskorkeakoulun harjoittama yhteistyö Tampere3-prosessin suhteen kulminoituu kolmeen teemaan: myynnin ja digitalisaation opintokokonaisuuksien suunnitteluun ja englanninkielisen tarjonnan lisäämiseen. Myynnin opintokokonaisuus tulee olemaan yliopiston, TTY:n ja TAMK:n yhteinen. Johtamiskorkeakoulun osalta tämä koskettaa erityisesti kauppatieteitä, TTY:n puolella tarttumapintaa on tuotantotaloudella ja tietojohtamisella ja TAMK:lta osaamista löytyy erityisesti käytännön myynnistä. Digitalisaatiota on tarkoitus lisätä kaikessa opetuksessa, jonka lisäksi suunnitteilla on mahdollinen digitalisaation peruskurssi. Sekä digitalisaation että myynnin suunnitteluryhmiin on rekrytoitu opiskelijaedustus.

Vuoden ensimmäisessä kollegiossa ideoidut opiskelijoiden motivointikeinot 55 opintopisteen vuosisuoritustahtiin on tuotu esiin yksikön hallinnolle. Kollegion ideana oli, että yksikkö voisi palkita 55 opintopistettä vuodessa suorittavia opiskelijoita esimerkiksi 50 euron lahjakortilla Juvenekselle. Yksikön hallinnolle yksilöiden (rahallinen) palkitseminen on kuitenkin hankalaa sen aiheuttaman työmäärän vuoksi. Kollektiivinen palkitseminen olisi yksikölle helpompaa, mutta sen tarkoituksenmukainen toteuttaminen vaatii vielä ideointia. Palkitsemisbileet ja haalarimerkit eivät innosta varsinkaan vanhempaa opiskelijaa korottamaan suoritustahtiaan 50 opintopisteestä vaadittuun 55 opintopisteeseen.

Pinni A -rakennusta aiotaan lähivuosina remontoida. Projekti aloitetaan viidennen kerroksen henkilökunnan tiloista ja edetessäänkin se keskittyy lähinnä henkilökunnan toimistotiloihin, eikä vaikuta opiskelijoiden työtiloihin kuin seminaarihuoneiden kunnostamisen myötä. Sen sijaan Juveneksen Cafe Pinni uudistetaan kesän 2016 aikana, ja uuteen pikkujuveen on mahdollisesti suunnitteilla rauhallisempia ruokailutiloja, joita voisi ravintolan aukioloaikojen ulkopuolella hyödyntää esimerkiksi ryhmätöiden tekemiseen samaan tapaan rakennuksen neljännen kerroksen työtilojen kanssa.

Kansainvälisyys johtamiskorkeakoulussa

Kollegion kansainvälisyyskeskustelussa ideoitiin kv-toimintaa, käytiin läpi ainejärjestöjen käytäntöjä ja pohdittiin yhtenäisen, JKY-vetoisen kv-toiminnan mahdollisuutta.

Pienemmillä JKY:n piirissä toimivilla ainejärjestöillä kv-toiminta on pientä, mutta vaihtarit ovat olleet mukana muutamissa tapahtumissa. Suurista järjestöistä kv-toiminta toimii parhaiten Iltakoululla, joka on jopa joutunut rajallisten tilojen vuoksi kieltämään muita kuin politiikan tutkimuksen vaihtareita osallistumasta joihinkin tapahtumiin. Boomi oli kutsunut edellisille HB-etkoille vaihtareita, joita olikin saapunut paikalle ja tapahtuma oli onnistunut. Staabi on suunnitellut kasvattavansa kv-toimintaansa tänä vuonna. Tutoroinnista vastaavat suuremmat järjestöt ovat pääosin saaneet tarpeeksi kv-tutoreita rekrytoitua, mutta kv-toiminta on painottunut tutoreiden ja vaihtareiden väliseen yhteydenpitoon eikä vaihtareita ole saatu integroitua ainejärjestöön. Keskustelimme resurssiongelmista ja tilojen rajoitetusta kapasiteetista, joka osittain estää vaihtareiden osallistumisen järjestön tapahtumiin.

Kv-tutorointia ja -toimintaa aiotaan kehittää tänä vuonna monella tapaa. Keväällä on tarkoitus pitää infotilaisuus kv-tutoriksi hakemista miettiville, ja tutoreiden valinnan jälkeen Tamyn koulutusten lisäksi järjestetään myös JKY:n oma kv-tutorkoulutus. Kv-tutoroinnista halutaan tehdä koko lukukauden jatkuva prosessi, eikä vain avaintenhakukeikka. Tähän pyritään vaikuttamaan rekrytoimalla erityisesti syksylle tarpeeksi kv-tutoreita, jotta yksi tutor ei joudu huolehtimaan kahdeksasta vaihtarista. Kollegiossa pohdittiin yhtenäisen tutorrekryn mahdollisuutta, joka tarkottaisi sitä, että kv-tutoreiden rekrytoinnista vastaisivat edelleen järjestöjen kv-vastaavat, mutta kaikki järjestöt, mukaan lukien JKY, mainostaisivat rekrykampanjaa yhtenäisellä ilmeellä. Tämä palvelisi myös ajatusta yhtenäisestä kv-toiminnasta. Tavoitteena on brändätä JKK ja JKY vaihtareille houkutteleviksi konsepteiksi ennen, kuin he putoavat vaihtari-kuplaan heti heidän saapuessaan Tampereelle.

Yhtenäinen, mahdollisesti JKY-vetoinen kv-toiminta on perusteltavissa vaihtareiden epätasaisella jakautumisella tutkinto-ohjelmien kesken. Vaihtarit eivät myöskään ystävysty toisiinsa tutkinto-ohjelman perusteella ja näin ollen heidän muodostamansa kaveriporukat ovat hyvin poikkitieteellisiä. Jos järjestön tapahtumat ovat avoimia vain kyseisen tutkinto-ohjelman opiskelijoille ja vaihtareille, eivät vaihtari-kuplassaan elävät vaihtarit osallistu tapahtumiin, joihin eivät voi ottaa kavereitaan mukaan. Keskustelussa päädyttiin siihen, että JKY:n kv-toimintakalenteria lähdetään kehittämään aktiivisempaan suuntaan. JKY:n suuremmat tapahtumat pidetään avoimina kv-opiskelijoille, niitä mainostetaan englanniksi ja niihin luodaan mahdollisuuksien mukaan englanninkielistä sisältöä. Lisäksi vaihtareita pyritään ottamaan mukaan JKY:n piirissä toimivien ainejärjestöjen omiin tapahtumiin siinä määrin, kuin se ainejärjestöjen resurssien puitteissa on mahdollista. Kollegiossa keskusteltiin myös mahdollisesta kv-opiskelijoille tarkoitetusta JKY-maksusta, joka oikeuttaisi maksun maksaneet osallistumaan tapahtumiin samalla oikeudella kuin järjestöjen jäsenet. JKY-maksun todettiin kuitenkin olevan mahdollinen vasta aikaisintaan ensi vuonna, kun on saatu kehitettyä selkeä konsepti, josta vaihtareilta voidaan pyytää ns. jäsenmaksua.

Keskustelujen pohjalta päätettiin muodostaa JKY:n kv-jaosto, jonka toimintaan otetaan kv-vastaavien lisäksi kv-tutoreita ja vaihtareita, jotta toiminnasta saadaan kehitettyä mahdollisimman hyvin kohderyhmiensä toiveita vastaavaa. Kollegio ideoi myös mahdollisuutta kerätä vaihtareilta

taustatietoja kyselylomakkeella ennen heidän saapumistaan Tampereelle, samaan tapaan kuin ainejärjestöt lähettävät kysymyksiä uusille fukseille tutorryhmien muodostamisen helpottamiseksi. Lomakkeella voitaisiin kartoittaa vaihtereiden harrastuksia ja kysellä toiveita järjestettävistä tapahtumista. JKY:n kv-vastaava Johanna Vierinkari selvittää, olisiko tällainen kysely mahdollista liittää osaksi vaihtoon tuleville lähetettävää infopakettia.

Tapahtumien ideoinnissa esiin nousivat esimerkiksi vaellus kansallispuistossa ja pesispelin järjestäminen. Tapahtumien koordinointi kannattaa hoitaa ESN Tampereen kanssa, jotta tapahtumat eivät syö osallistujia toisiltaan. Vuonna 2016 tullaan järjestämään vähintään kahdet englanninkieliset JKY-sitsit, joista ensimmäiset ovat 31.3. Tarkoituksena on saada paikalle sekä vaihtareita että suomenkielisiä opiskelijoita. Lisäksi 18.4. järjestettävästä Puistofutiksesta tehdään myös vaihtareille suunnattu tapahtuma, johon toivotaan paljon kansainvälisiä joukkueita. Samoin Johtajuussymposiumin (7.9.) kansainvälisyyttä kehitetään. Kv-tapahtumien markkinoinnissa tulee huomioida sosiaalisen median lisäksi puskaradion suuri rooli. Mainostusta tulee tehdä myös TOAS:n vaihtarikeskittymissä, Lapinkaaressa ja Cityssä, jotta tietoisuutta saadaan levitettyä mahdollisimman tehokkaasti.

Kategoria(t): Uncategorized | Kommentoi

JKY BOOST

Näyttökuva 2016-02-21 kello 8.32.59

Image | Julkaistu by | Kommentoi

Hallitus esittäytyy

JKY:n vuoden 2016 hallituslaiset ovat nyt kuukauden verran toimineet tehtävissään ja nyt onkin aika esittäytyä! Uudet hallituslaiset ovat jokainen vastanneet muutamaan kysymykseen:

1. Kuka olet?
2. Mitä odotat tältä vuodelta?
3. Kerro jokin hauska fakta itsestäsi!

Lue loppuun

Kategoria(t): Blogi, Uncategorized | Kommentoi

Syyskokous 27.11.

JKY:n syyskokous pidetään tänä vuonna 27. marraskuuta 14.00 alkaen päätalon tilassa Ls D14. Lue loppuun

Kategoria(t): Blogi | Kommentoi

Johtajuussymposiumin muistelua

DSC_9170

Syyskuu on jo pitkällä, mutta vielä voi kääntää katseen hetkeksi kuun kahteen ensimmäiseen päivään, kun Tampereen yliopiston kampuksen Amfiteatteri -aukiolla ja Pinni-rakennuksen saleissa kävi kuhina. Johtajuussymposium avasi jo neljättä kertaa Johtamiskorkeakoulun lukuvuoden mielenkiintoisella seminaaritarjonnalla. Lue loppuun

Kategoria(t): Blogi | Avainsanat: , , | Kommentoi

Muistio huhtikuun kollegiosta

Kokoonnuimme JKY:n huhtikuun kollegioon 23.4.. Johtamiskorkeakoulun opintopäällikkö Heli Tontti saapui kertomaan opetussuunnitelmasta. Hän kertoi, että ensi elokuussa alkavasta opetussuunnitelmasta päätetään seuravaalla viikolla. Opetussuunnitelmaan ei ole tehty kovin suuria muutoksia, vaan siitä on lähinnä korjattu valuvikoja. Hallintotieteiden ja kauppatieteiden menetelmäopintoihin ja perusopintoihin on tulossa joitakin muutoksia. Perusopintoja on myös selkeytetty. Politiikan tutkimuksen opetussuunnitelmassa ei ole juurikaan muutoksia.

Myös johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuudet on päivitetty ja vaikeasuoritteisia opintoja on karsittu. Muun muassa Asian Studies -kokonaisuus poistuu. Kokonaismerkintöjen alaraja on johtamiskorkeakoulussa ollut 10 opintopistettä, mutta uudessa opetusohjelmassa alarajaksi vaihtuu 15 opintopistettä. Vanhan opetussuunnitelman mukaisia suorituksia voi tehdä vielä tammikuun 2016 loppuun asti. Pääainevalinnan tulokset on luvattu ilmoittaa viimeistään kesäkuun loppuun mennessä, mutta tavoitteena on kuitenkin saada ne julkaistua jo aikaisemmin. Opintoihin liittyen todettiin, että henkilökunnan suhde opiskelijoihin koettiin etäiseksi. Puhuttiin myös kriteeriopinnoista, jotka todettiin hyvin jäykiksi.

Puheenaiheena oli myös sivuaineopiskelu, jonka on määrä vapautua Tampereen yliopistojen välillä. Sivuaineopiskeluun TTY:llä ilmoittauduttaisiin Joopas-järjestelmän kautta. Pohdittiin mahdollista Tampereen yliopiston opiskelijoiden visiittiä tutustumaan TTY:hyn ja TTY:n opiskelijoiden visiittiä Tampereen yliopistolle. Mainittiin myös Kannunvalajien Helsingissä 12.-14.11. järjestämät yhteiskuntatieteilijäpäivät. Todettiin, että tapahtuman ajankohta on kehno, koska samaan aikaan on Boomin ja Staabin risteily sekä Tamyn vuosijuhlat. Idea sinällään todettiin hyväksi. Lopuksi pohdittiin seuraavan kollegion ajankohtaa ja todettiin, että paras ajankohta kokoontumiselle on toukokuun puolivälin jälkeen. Tästä tiedotetaan lisää vielä myöhemmin.

Mukavaa vapun jatkoa!

Kategoria(t): Blogi | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Johtamiskorkeakoululainen työelämässä

Viime viikon keskiviikkona, 25. maaliskuuta JKY järjesti yhteistyössä Boomin, Staabin ja Iltakoulun kanssa työelämä-teemaisen tilaisuuden johtamiskorkeakoululaisille. Tilaisuuden avasi Antti Lönnqvistin puhe, jota seurasi Kauppakamarin, ELY-keskuksen sekä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n edustajien puheenvuorot. Puheiden jälkeen oli aika pitää kahvitauko, jonka jälkeen paneelikeskustelussa ääneen pääsivät kolme alumnia. Lue loppuun

Kategoria(t): Blogi | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi

Kollegiokuulumisia

Helmikuun kollegion keskustelu painottui teemansakin ansiosta lähinnä Johtajuussymposiumin ympärille. Kollegion virallisempi puoli eli JKK:n johtokunnan seuraavan kokouksen esityslistan läpikäynti sujui melko joutuisasti.

Lue loppuun

Kategoria(t): Blogi | Avainsanat: , , | Kommentoi

Tässä esittäytyy JKY:n hallitus 2015

Halusimme tehdä naamakertoimemme tutuiksi sekä raottaa hieman ovea sielunmaisemiimme. Lukemalla pidemmälle saat tietää hallituksemme jäsenien vastaukset näihin kysymyksiin:

  • Mikä on JKY?
  • Mitä odotat tulevalta vuodelta?
  • Mikä on toteemieläimesi?
  • Minkä väristä hammasharjaa käytät?
  • Mustamakkara vai wingsit?
  • Kerro jokin hauska fakta itsestäsi.

Halusitpa oppia swahilia, tietää leivänpaahtimista tai jutella vaikkapa JKK:n asioista, meitä saa tulla porisuttamaan. Moikkailemisiin!

Lue loppuun

Kategoria(t): Blogi | Avainsanat: , , | Kommentoi

Vuosikatsauksen aika

Perjantaina 9.1. vuosi 2014 saatiin JKY:n osalta päätökseen kun hallitus täydennettiin täyteen vahvuuteen ja viime vuonna valmisteltu sääntömuutosehdotus nytkähti eteenpäin. Aika siis PJ:n vuosikatsaukselle mallia 2014.

Lue loppuun

Kategoria(t): Blogi | Avainsanat: , , , | Kommentoi